cykelhobby.com

Vevpartiet - en opolitisk sammanslutning


Vevpartier på äldre svenska standardcyklar

För att byta ett vevparti av Fauber-typ (med helsmidda vevar) måste man ta bort båda lagerskålarna från ramen, vilket brukar gå bra om man kommer ihåg att de gängas av mot trampriktningen. Ta först bort pedalerna (kom ihåg att vänster pedal har vänstergäng) med en speciell pedalnyckel. Ibland måste man kassera ett helt vevparti efter att ha dragit av vevarmen med vinkelslip eftersom pedalerna var ohjälpligt fastrostade. Om cyklister i gemen använde olja och fett och inte lät cyklar stå ute i ur och skur skulle dom, dvs cyklarna, hålla i evighet. Lagerskålarna knackar man bort med dorn efter att ha behandlat dem med kylspray. Ett gammalt cykelmekarknep är att knacka runt om på lagerskålen med en hammare för att lösa upp rosten.

Läs mer här!

På något yngre cyklar bytte man dock ut de gängade lagerskålarna mot inpressade som är tunnare och därför tillåter att man monterar ur vevpartiet utan att ta bort dem. Monark Crescent använde på 80-talet en variant av vevlager av Fabertyp med fyrkantsaxel för modernare vevpartier av lättmetall.

Vevpartier med kilbult

Vevpartier av stål på kontinentala cyklar hade förr kilbult. Idag kan man stöta på den konstruktionen på gamla Crescent och Monark med Stronglight vevparti. Kilbulten är fixerad med en mutter som avlägsnas innan man knackar ut bulten. Eftersom den oftast sitter hårt så är det lämpligt att ordna ett stöd under vevaxeln, annars kan lagren ta skada. Kilbultarna kröks också lätt när man slår ut dom, så det är en fördel om man kan ordna bultar av samma typ innan man ger sig på demontering. Innan kilbultarna återmonteras kan man fila av ev. ojämnheter så att de lättare kommer på plats. Glöm inte att montera brickan under muttern. Muttern bör efterdras sedan man kört några mil. Bultarna monteras omvänt olika på höger och vänstersidan annars kan man få vevarmar som visar "fem i tolv".

Vevpartier med fyrkantsaxel och lösa lagerdelar

Att byta vevparti på en cykel med lösa vevarmar på en växelcykel är inte svårt om man har rätt verktyg. Det finns kombinerade verktyg med hylsor för vevbulten och avdragare för vevarmen. Skruva först bort vevbulten och ta bort brickan som ofta sitter under. Skruva sedan avdragaren helt i botten innan du börjar dra av vevarmen annars kan gängorna i aluminiumgodset skadas. För den vänstra lagerskålen och låsbrickan till den används helst specialverktyg som kan se olika ut beroende på vevpartiets fabrikat. De gamla Campagnolonycklarna för vevlager, pedaler och styrlager är oftast de bästa men är idag svåra att få tag på idag. Moderna ersättningar finns t ex från Park. När man lossat den vänstra lagerskålen kan man dra ut axeln. Se upp om det är lösa lagerkulor så att de kommer ut också. De flesta bättre cyklar hade också ett rörformat plastskydd. Ofta är det onödigt att demontera den högra lagerskålen om lagerbanorna inte är mycket slitna. Gör rent allt, byt lager eller separata lagerkulor (som hålls kvar av fettet under montering) och montera tillbaka allt. Innan du justerar lagret, montera höger vevarm så känner du spelet bättre. Kom ihåg att efterdra vevbultarna (eller muttrarna) efter några mil.

Om du byter axel (för att lagerlägena på den gamla är skadade) så se till att typ och mått passar med både ramen och vevarmarna:

  • Kontrollera måtten mellan lagerlägen och yttermått på vevaxeln
  • Kontrollera stigningen på vevarmsläget på axeln. Om vevarmen går att dra för långt in på axeln kan den skadas. Axel och vevparti av med europeisk standard (t ex Campagnolo bör inte mixas med japansk standard (t ex Shimano). En sådan blandning kan också ändra kedjelinjen, d v s hur vevpartiet förskjuts i förhållande till kransen på bakhjulet..
  • Kontrollera att lager är rättvända (kulorna utåt mot lagerskålarna) och att ev. lösa lagerkulor är av rätt dimension.

Vevpartier med fyrkantsaxel och integrerat lager

Om lagerbanorna på lagerskålarna verkar slitna är det läge att byta till ett integrerat lager av patrontyp som sedan många år finns på de flesta cyklar. Detta gäller förstås inte historiska rariteter utan cyklar som man verkligen vill cykla på. Det billigaste Shimanolagret av den typ som syns nedan finns hos de flesta cykelhandlare men oftast bara för engelsk gänga.

Det högra lagerfästet dras in i ramen med ett specialverktyg (c:a 150:-) och därefter kan det vänstra fästet (av plast på det här lagret) gängas på. Använd vänsterfästet som styrning, d v s gänga på det några varv innan du gängar in högerdelen så vet du att laget "tar gäng" på rätt sätt. Lagret på bilden passar nästan alla japanska sport-racercyklar från 80-talet. Men ibland förekommer den andra varianten av Shimanos kassettlager där den vänstra gängan håller lagret och alltså gängas i först.

Campagnolos kassettnav monteras enligt samma princip som lagret ovan, men kräver ett annorlunda verktyg, antingen för lager med inre splines (=till låsringen till bakkransen) som nedan eller för typen med yttre fördjupningar.

Campa cassette tool
Här är den ena varianten på Campagnolos vevlagerkassett och det verktyg som behövs för montering.
Park BBT-4
För Campagnolo vevlager av FAG-typ till Veloce, Mirage, Centaur, Daytona och Avanti används det är verktyget. En senare upplaga har styrklackar som håller till verktyget bättre vid åtdragning (70 N/m).
Observera att på italienska och franska cyklar har båda lagerskålarna högergäng och gängas alltså av moturs. Engelska cyklar och japanska med engelsk standard har höger lagerskål vänstergäng. Gängmått för lagerskålar finns här. Crescent och Monark använde fransk gänga på sina racer och sportmodeller ända till sent 80-tal. Till dem finns integrerade lager att köpa om man är beredd att betala. Se HÄR och HÄR. Billigare är att ersätta med begagnade delar som sällan är allvarligt slitna. Gamla Crescent 316 eller 318 är lämpliga donatorhojar (318 av årgång 1987-89 hade Campagnolos vevlager).

På senare år har det kommit till flera vevpartikontruktioner med rörformiga axlar, men att beskriva dem ligger lite utanför ramen för den här sidan så jag hänvisar till andra, t ex Park Tools sida.

<< startsidan | < teknik och delar