Styrlager  
  De mest försummade delarna på gamla cyklar brukar vara hjullager och styrlager. Styrlager är egentligen enkla att serva, men för att så ska vara fallet behöver man för konventionella styrlager två specialnycklar för att lossa, justera och återdra de båda kontramuttrar som sitter överst på lagret. Sedan man lossat muttrarna är det bara att plocka ur lagerkulorna som oftast sitter i kulhållare, göra rent och lägga dom i rätt ordning. Sen kan man inspektera lagerbanorna för slitage. Om allt ser rätt ut fettar man in lagren med vattenfast fett och monterar tillbaka i samma ordning. Sedan man satt tillbaka styrstammen och framhjulet kan man finjustera lagret så att styrningen går lätt utan spel.

Styrstammen (eller styrtappen som den ibland kallas) sitter med en expander nere i gaffelröret. Lossa insexbulten och slå ner styrstammen med en gummiklubba så lossar den oftast. Om inte får man olja underifrån och ovanifrån och sen ta till handkraft. Akta bara så att inte gaffeln tar skada.

Styrstammens infästning

Yngre cyklar har oftast s k Aheadset. Där är gaffelröret ogängat. Styrtappen klammar runt gaffelröret med vanligen två insexbultar. Justeringen går till så att man lossar styrtappen och sen tar upp spelet genom att dra åt en justeringsbricka som sitter gängad ner i en stjärnbricka (eller gummiplutt) i gaffelröret. När man justerat spelet drar man åt styrtappsbultarna. Om du tar isär allt för att smörja lagren så var noga med att alla tätningar och lagerdelar kommer tillbaka på samma plats. Ofta har man också "spacers", distansringar, för att styrtappen ska komma på rätt höjd. Observera att gaffelrörets mått kan vara 1" eller 1 1/8" (vanligast på MTB).

Länk till HappyMTB där man visar hur man byter lager.

 
  Aheadset Den här typen av styrtapp har fördelen att den kan bytas utan att man behöver montera bort broms/växelhandtag med tillhörande kablar om man vill byta till längre eller kortare tapp. Den kan dessutom monteras omvänt om man vill sänka styret. För att ytterligare sänka styret måste man kapa styrröret och ta bort spacers så att avståndet från änden på styrröret till överkanten på styrtappen blir 2-3 mm.  
 

< tillbaka