Benämningarna ovan är visserligen från 1912 men är i stort sett desamma idag.  
 
< Tillbaka