cykelhobby.com
 
 

Wiklunds Nordstjernan Banracer 1912

 
 
Nordstjernan banracer
 
 
Nordstjernan banracer
 
 

Ännu 1912 fanns en banracer i Wiklunds katalog. Men det var osäkert var den kunde användas i Sverige för antalet banor var litet och cementbanan vid Idrottsparken i Stockholm revs 1910 för att ge plats för Stadion. Men det fanns en bana i Göteborg (även den i cement) som försvann 1916 och sen fick man vänta tills en riktig velodrom byggdes på Kungsholmen 1923.

Ramen har samma stil som engelska "path racers" från början av seklet med framåtlutande övre ramrör. Det stuket hade många svenska tävlingscyklar långt in på 30-talet. Kundtz "träringar" kom från en firma i Paris.

 
 
Nordstjernan path racer
 
 
Back