cykelhobby.com
 
 

Hirondelle Rétro-Direct

 
 

Detta är det troligen enda exemplaret  i Sverige av en även i övrigt unik cykel, Hirondelle, som tillverkades av 

MANUFACTURE FRANCAISE D' ARMES ET CYCLES DE SAINT-ETIENNE

Detta långa namn förkortades oftast till "Manufacture" och efter kriget officiellt till "Manufrance". 

. Förste ägare till den avbildade cykeln var sedan 1920-talet överste Armas Silverberg. Han var även vapenhandlare och eftersom Saint Etienne var Frankrikes motsvarighet till Husqvarna gjorde han tydligen affärer med Manufacture.

Hirondelle började marknadföras 1903 och var i produktion till 1938. Enligt ramnumret är denna cykel tillverkad mellan 1921-28. Peugeot och Clement hade liknande konstruktioner.

 
 

 
Principen för "Rétro-Direct" är lika enkel som resultatet är förbluffande. Kedjan ligger konstant över båda kedjehjulen bak och samlas upp av ett löphjul längre fram på kedjestaget. Kedjehjulen är kopplade till varsitt frihjul varav det för det större fungerar "bakvänt". När man kommer till en uppförsbacke trampar man alltså BAKÅT och får en lägre utväxling. Priset är förmodligen högre friktion och mer kedjeslitage.
 
+
 
  This is probably the only specimen in Sweden of an otherwise unique bike. The Hirondelle was manufactured by Manufacture Francais D 'Armes et Cycles De Saint-Etienne. This long name was often shortened to " Manufacture " and after the war officially to "Manufrance". Principal owners of the Hirondelle depicted was Colonel Armas Silverberg, an arms dealer doing business with the Manufacture. He acquired the bike in the 1920s. It is now residing in a bicycle museum..
The Barberon & Meuniers patent from 1869 for this design expired in 1903 and was taken up by Manufrance It began to be marketed in the same year and remained in production until 1938. According to the frame number this bike was manufactured between 1921-28. Peugeot, Terrot, Clement and several others had similar designs with one or two chains. On Hirondelle the chain runs over two freewheels and an impeller, arranged so as to have a lower gear when pedaling backwards. The price is probably higher friction and more chain wear apart from the hassle of changing rear wheel.
 
 

<< startsidan | < tillbaka