cykelhobby.com

Per From c:a 1892

Per From 1892
Per From var en av de tidiga inom cykeltillverkning i Sverige och pionjär när det gällde "säkerhetscyklar" d.v.s. generationen efter höghjulingar. Detta är den troligen äldsta bevarade svenska tävlingscykeln av säkerhetstyp. Trots att den saknade både frihjul och bromsar användes den för landsvägstävlingar typ Mälaren Runt. Intressant är att den föregriper dagens tävlingscyklar med från sadeln uppåtlutande ramrör. Detta var troligen ett arv från äldre korsramar och var vanligt i början av 1890-talet. 
Per From vevparti och nav

Lägg märke till att cykeln är utrustad med stålfälgar, senare blev träfälgar mer eller mindre standard på "kapplöpningsvelocipeder". Kedjedimensionen är ansenlig men ramrören smala.

Per From började tillverka cyklar vid Luntmakaregatan i Stockholm 1884 och redan tre år senare tillverkades den första "säkerhetsmaskinen". De första tävlingsvelocipederna beställdes av ledande sportsmän 1888. 1895 flyttades verksamheten till Mästersamuelsgatan där den drevs  i alltmer begränsad omfattning till Froms död 1931. Volymerna som tillverkades var blygsamma efter senare tids måttstock, 1896 tillverkades 300, 1897 600 och 1898 nära 1000..

< tillbaka