cykelhobby.com
 
 

Eskilstunacyklar

 
 
 
 

Eskilstuna som medelstor stad och med industrin koncentrerad till centrum var vid förra cekelskiftet en given marknad för cykeln som transportmedel. Busslinjer låg ännu 20 år fram i tiden och cykeln hade genom massproduktion förvandlats från ett trendigt sportredskap till en produkt inom räckhåll för gemene man. Därtill kom genombrottet för det bromsade frinavet som gjorde det betydligt enklare och säkrare att vara cyklist. Genom att cykeln användes praktiskt taget året runt så uppkom ett stort servicebehov och ända fram till att cykeln avlöstes som transportmedel på 1960-70-talen fanns cykelverkstäder och cykelhandlare i så gott som varje kvarter. På 1950-talet lär ha funnits 27 stycken.

Ofta ville cykelhandlaren ha ett eget märke och det uppstod varierande grader av självbyggen, från köpta ramar till kompletta cyklar som man satte eget namn på. I sammanställningen har jag inte gjort någon skillnad på tillverkare och säljare, men troligen var Leonard Johansson det enda cykelföretag som gjorde cyklar från grunden, undantagandes frinav och däck. Den första dokumenterade cykeltillverkningen i Eskilstuna framgår av två annonser i Nya Dagligt Allehanda i april 1869. "Velocipeder, af olika storlek, förfärdigas vid undertecknads Maskinverkstad i Eskilstuna. C.J. Westerberg," Denne Westerberg och hans verksamhet är okänd utom att han var medlem av stadsfullmäktige några år på 60-talet. Av praktiska skäl finns inga källhänvisningar i förteckningen. Bilder kommer i huvudsak från digitaliserade dagstidningar och Eskilstuna Stadsmuseums Eskilskällan.

+ + + +

Allright, G
John Gustafsson Velocipedfabrik John Gustafsson hade på 1910-talet två butiker på vardera sidan av Köpmangatan som förutom velocipedfabrik inrymde musik- och pappershandel. Någon direkt fabrik var det nog inte utan mer en monteringsverkstad för den sportaffär som fanns på Köpmangatan 22. Sedan den tiden har numreringen på Köpmangatan ändrats helt och 22 motsvarar troligen nuvarande nr 21. Cykelmärken som såldes var Allright, i varje fall från början importerade från Tyskland, och G.

Bröderna Birath +

B.B Bröderna Birath
Det är inte känt när bröderna Birath startade sin cykelförsäljning men det var troligen efter 1900. Snart kom automobilservice att bli den viktigare delen med bensinförsäljning och verkstad mot ån intill Rådhusbron. Cyklarna kallades Eskil, men man sålde även billighetsmärket B.B. Ramarna köptes från Nymans i Uppsala. Verksamheten upphörde på 1950-talet några år efter att bilservicedelen sålts till Bilägarnas Inköpsförening (IC)..Tvärs över vid Rådhustorget låg Svengrens Järnhandel som också sålde cyklar runt sekelskiftet.

Curts
Curt Johansson

E.K.C.
Ivar Eriksson

Eminent cyklar

Eminent
Ekstein & Björhn, Torshälla. Axel Bjöhrn övertog ett företag som startats på 1880-talet som Westmans Verktygsfabrik. Han importerade cykeldelar från England och monterade cykeln Eminent enligt uppgift 1901-1904 men troligen både tidigare och senare. Annonsen ovan är i varje fall från 1900. Varumärket levde senare vidare som Eminentverktyg AB. Den fabrikslokal som Eminentverktyg byggde på Eskilstunavägen 5 kom senare att inrymma montering av Maraton cyklar.

Eskilco
Eskilco A.B.

Leonard Johansson Fabriks AB

Eskilstuna
Leonard Johansson Velocipedfabrik. Leonard Johansson, född 1869, startade "järnmanufaktur" i Eskilstuna 1892. Tre år senare började han tillverka cyklar i hyrda lokaler vid Nygatan 43 (Nygatan nr 176). Han hade köpt sin första cykel 1888 och hade redan då planer på cykeltillverkning. En hel del av delar importerades från USA som fälgar av hickory och frihjulsnav från Atherton i Buffalo. Mest utmärkande för Eskilstuna är vevpartiet med den unika kedjekransen med solstrålemönster från Keim, även de i Buffalo. Senare tillverkades egna vevkransar, även för andra tillverkare. I tillverkningsprogrammet ingick även transportcyklar, invalidcyklar och "kapplöpare". Vid första tävlingen Hjälmaren Runt 1903 belades 1:a och 3:e plats av cyklister som tävlade på Eskilstuna.

1904 flyttades verksamheten till en köpt fabriksbyggnad vid Nyforstorget (Källgatan 1). Efter Leonard Johanssons förtida död 1907 drevs företaget vidare av en svåger, verkmästaren och en bokhållare. Sedan disponenten sagt upp sig 1913 tillträdde sonen Nils Leonard som disponent endast 23 år gammal. Även syskonen kom att delta i skötseln ända fram till företaget upphörde 1968. Cyklar hade man slutat med redan 1917 men cykelkomponenter tillverkades även senare förutom annan järnmanufaktur som dörrstängare, sågar och elektriska strykjärn.

Esko
Lundstedt & Carlsson

Gust. Landström Eskilstuna

Gust. Landström

Landström hade sin försäljning vid Kungsgatan 17. I varje fall 1897 sålde han förutom Husqvarna bland annat tyska Anker från Bielefeld, mera känt för sina symaskiner.

H.Z.
Harald Zettervall Eklången tog över Smides & Reparationsverkstaden efter smeden Udd. Antalet anställda var två. Firman tillverkade gummihjulsvagnar och sålde cyklar av märkena Husqvarna, Örnen och H.Z. som eget märke. De tillverkades av Ekströms Velocipedfabrik i Hallsberg med märket Ridax som startade 1910 och fanns kvar in på 1980-talet. Ridax hade en egen butik i Eskilstuna, Ekströms Cykel- och Sport.

+

O. Lundberg

Eskilstunavapnet på frontplåten är i den äldre stilen från före 1937. Några uppgifter om Lundberg är inte kända.

Törnbloms cykelverkstad +

Kläm
Oscar Törnbloms eftr. Företaget grundades av Erik Oscar Törnblom. Så småningom tog sönerna Erik och Emil Törnblom över rörelsen. Fastigheten på Bruksgatan 14 inköptes år 1900. Tidigare adress var Kungsgatan 43.Från starten bestod verksamheten av reparationer av cyklar, senare även hopmontering och försäljning under eget varunamn "Kläm", även märkning med Oscar Törnblom, Eskilstuna förekom. Från år 1944 bestod tillverkning av skruvmejslar och lykthållare. Höghjulingen av trä som prydde gaveln finns nu hos Eskilstuna museer. Oscar Törnblom drev även gamla varmbadhuset fram till slutet av 20-talet

+

L.L.
Larsson & Lundh

Bensonbolagen i Torshälla

Maraton
A.B. J. Benson John Bensson startade sitt företag AB J.Benson 1899 i Malmö. Cyklar såldes under namnen Diana, Diamant, Essess och något senare Marathon. Stavningen Marathon hängde med till början av 40-talet. J. Benssons Fabriks AB tillverkade motorer för lätta motorcyklar och senare mopeder under märket JB. När efterfrågan steg efter kriget övertog man Hadar Hallströms fabrik vid Tullgatan.

1979-80 flyttade verksamheten till tidigare Eminentverktygs lokaler i Torshälla inför rivningen av den gamla motorfabriken 1982. Där monterades cyklar parallellt med produktionen i Malmö baserat på komponenter från Monark-Crescent. MCB köpte företaget 1984. Monteringen i Torshälla pågick fram till 1987, mot slutet mer och mer som reservdelsdepå (J.Bensons Försäljnings AB) varefter bolaget likviderades. Under några år på 80-talet sålde man förutom de MCB-baserade modellerna även cyklar från National-Panasonic i Japan. Den tidigare cykelfabriken i Torshälla är nu bland annat konditori och gränsar till Ebelingmuseet som är värt ett besök.

Norra Cykelverkstaden Eskilstuna

Minett
Eskilstuna Norra Cykelverkstad Larsson & Carlsson låg enligt telefonkatalogen 1929 på Strandgatan 14. Efter ändringar av gatunummer motsvarar det nummer 8 i dag, dvs i hörnet mot Noachsgatan. Enligt uppgift togs cyklarna från Linköping, alltså Vega eller Gripen. 1959 togs verksamheten över av Arne Ellebro, Ellebro Cykel & Sport som låg på Storgatan 14 i hörnet till Törnerosgatan bara två kvarter därifrån.

Prior
Svenska Järn & Maskinkompaniet

chorells

Roy
E.S. Chorell grundades av Ernst Sigfrid Chorell 1889 vid Drottninggatan 4 (Nr. 288 Rådman Granbergs gård). Senare flyttade man till Kriebsensgatan 13. Den tidigare lokalen övertogs av Edvin Lundstedt, möjligen med någon företagare däremellan. Verksamheten bestod av finmekanik och cykelreparationer med försäljning av Brennabor 1900, Senare böjade man tillverka skridskor och firmanamnet blev E S Chorells Skridskofabrik. 1904 började han sälja Hermes cyklar. Egna cyklar med märket Roy troligen från 1909. 1924 togs rörelsen över av Ernst Chorell och firmanamnet ändrades till E S Chorells Eftr, 1944 hade man 14 anställda

Sportmagasinet 1895

Sport
Eskilstuna Sportmagasin C.A. Strengbohm, Drottninggatan 16. Strengbohm, Carl Arvid, f 1854.

I Eskilstunakuriren 1893 annonserade Strengbohm om Humber velocipeder. Det var innan firman blev Eskilstuna Sportmagasin. Adressen var då tomt 288 , Drottninggatan 4, mot Rademachergatan samma som för E.S.Chorell. Ganska snart flyttade han till Drottninggatan 16, huset mot hörnet Smedjegatan.

Butiken ägdes senare av Hjalmar Anred. Sportmagasinet fanns på Drottninggatan 16 i varje fall fram till 1959. Från 60-talet fanns AB Eskilstuna Sportmagasin på Drottninggatan 12 med innehavare Olle Johansson. Det är osäkert om de sålde cyklar..

Sport Lyx
AH Cykelcentralen Arvid Hallefors (ägare Eskilstuna Sportmagasin efter Anred?)

Carl Särenholm 1900

Särenholm
Carl Särenholm, med adress Strandgatan 2 mot hörnet Klostergatan, står upptagen som reparatörer och säljare av velocipeder runt 1900. På 40-talet konstruerade Särenholms en kedjeväxel med två drev kallad ORK . Troligen serietillverkades den aldrig.

Tuna frontplåt

Tuna
A.B. Eskilstuna Järnhandel

Wahlii frontplåt

Wahli
Wadjim Lindqvist

Molins Vanadis

Vanadis
C.J. Molins Velocipedfabrik C. J. Molins Velocipedfabrik startade i Eskilstuna 1906 vid Köpmangatan 7. Cyklarna såldes under namnet Solid och senare Vanadis. Namnbytet kan ha föranletts av att det fanns fler än tio handlare som kallade sina cyklar Solid, men förutom Molins var det bara Stockholms Järnvaru AB som använde varumärket Vanadis. 31 Solid lär ha sålts före namnbytet. Ramarna tillverkades av delar som köptes av American Cycle Import senare omdöpt till Velocipedaktiebolaget Lindblad. Frihjulsnav oftast Eadie.

1907 konstruerade Molin den första "själfgående vagnen" i Sörmland och efter första världskriget blev intresset för automobilerna så stort att Molin beslutade sig för att satsa på bilsidan. Den egna cykeltillverkningen lades ner men försäljningen av cyklar fortsatte ännu några år.

Andra tillverkare och säljare

Några mindre tillverkare av cykeldelar fanns också och en stor, nämligen C.E.Johansson med sina cykelkedjor.

+ +

Anchor Lås AB på Köpmangatan 1 tillverkade cykellås framåt 1980-talet. Företaget finns kvar, men gör inga cykellås längre.

På 1890-talet var velocipeden det nya, närmast att jämföra med persondatorn på 1990-talet. Agenter och tillverkare skickade gärna på provcyklar och krediterna var förmånliga. Därför kom många handlare som normalt sysslade med andra varor att försöka sig på cykelförsäljning.

Rover cykel

Redan i början av 1890-talet kom cykelnyheterna till Eskilstuna. Dunlops till verkning av luftringar var då bara ett par år gammal.

Björklund

Bobergs

Elekstriska affären

Henriksson

Styria 1900

De flesta cykelhandlare hade adresser centralt i staden, men Slottsgatan var år 1900 lite i utkanten av Eskilstuna, i närheten av Slottsskolan.

 

Stoewers Greif

H Sylven

H. Sylvén Kol- & Materialaffär startade 1888. Cykelförsäljningen vid gård 226 låg snett över gatan mot Strengbohms Sportmagasin. Senare flyttade man till Kriebsensgatan 12 i hörnet mot Nygatan inom samma kvarter. Troligeln låg kolgården och den tyngre verksamheten, med skördemaskiner t ex på annan plats. 1902 var firmanamnet Sylvén & Co, Gust. Sylvén j:or. Man sålde en tid Standard velocipeder, troligen amerikanska.

Carl Hedqvist

Carl Hedqvist, Drottninggatan 13, velocipedhandlare runt sekelskiftet. Adressen är samma som H.Sylvén. Troligen övertog man lokalerna när Sylvén flyttade. Kayser tillverkades av Gebr. Kayser AG, Kaiserslautern, som senare gick samman med Gritzner som även de tillverkade cyklar och symaskiner och blev på 50-talet uppköpta av Pfaff.

Caspar Gellertz

Annons från 1898. Caspar Gellertz står i personregister från 1896 som bokhållare med adress Klosterström där Munktells Verkstad låg. Styria och andra österrikiska och tyska märken var populära på 1890-talet men hade svårt att konkurrera med billiga amerikanska cyklar som översvämmade marknaden mot slutet av årtiondet. En orsak till det var kraschen i cykelbranschen i USA på grund av överproduktion och snabbt vikande efterfrågan. Då dumpades cyklar till låga priser i Europa.

Styria Monitor

Hadar Hallströms Knivfabrik låg vid Tullgatan. Byggnaden köptes senare av J. Benson och där tillverkades på 40-50-talen JB-motorn som satt i lättare motorcyklar.

The Crown 1899

Annons i Eskilstunakuriren 1899. Kungsgatan 31 ligger mitt emot det som idag är Cityvaruhuset. Troligen höll han till "in på gården" där det fanns flera mindre byggnader lämpliga för hantverkare. The Crown tillverkades av The Monarch Cycle Co i Chicago.

Carl Silén

Carl Silén som år 1900 var beläget på Köpmangatan tillhörde inte de handlare som naturligt skulle slå sig på cyklar. Specerivaror, tobak, delikatesser, fotogen och andra varor i den kategorin tillhörde det normala sortimentet. Velocipeder blev också en ganska kort parentes för Silén.

Svenska Velocipedfabriks-Aktiebolaget i Landskrona var år 1900 nystartat och sålde cyklarna under flera namn. Senare ändrades firmanamnet till Allmänna Velocipedförsäljnings AB och cyklarna kallades vanligen Allvelo.

Carl Silén fanns kvar som speceri- och livsmedelshandlare fram till 1970-talet, under senare år vid Fristadstorget.

 

 

 

 
 
Back