cykelhobby.com
 
 

Eskilstunacyklar

 
 

Eskilstuna som medelstor stad och med industrin koncentrerad till centrum var vid förra cekelskiftet en given marknad för cykeln som transportmedel. Busslinjer låg ännu 20 år fram i tiden och cykeln hade genom massproduktion förvandlats från ett trendigt sportredskap till en produkt inom räckhåll för gemene man och kvinna. Därtill kom genombrottet för det bromsade frinavet som gjorde det betydligt enklare och säkrare att vara cyklist. Genom att cykeln användes praktiskt taget året runt så uppkom ett stort servicebehov och ända fram till att cykeln avlöstes som transportmedel på 1960-70-talen fanns cykelverkstäder och cykelhandlare i så gott som varje kvarter. På 1950-talet lär ha funnits 27 stycken.

Ofta ville cykelhandlaren ha ett eget märke och det uppstod varierande grader av självbyggen, från köpta ramar till kompletta cyklar som man satte eget namn på. I sammanställningen har jag inte gjort någon skillnad på tillverkare och säljare, men troligen var Leonard Johansson det enda cykelföretag som gjorde cyklar från grunden, undantagandes frinav och däck. Den första dokumenterade cykeltillverkningen i Eskilstuna framgår av två annonser i Nya Dagligt Allehanda i april 1869. "Velocipeder, af olika storlek, förfärdigas vid undertecknads Maskinverkstad i Eskilstuna. C.J. Westerberg," Denne Westerberg och hans verksamhet är okänd utom att han var medlem av stadsfullmäktige några år på 60-talet.

Av praktiska skäl finns inga källhänvisningar i förteckningen. Bilder kommer i huvudsak från digitaliserade dagstidningar och Eskilstuna Stadsmuseums Eskilskällan. Bilder på frontplåtar, det som i dagligt tal kallas cykelmärken, kommer från Conny Petterssons samlingar.

Alco, Alvenius & Co och Tuna, Eskilstuna Järnhandel

Alco Alvenius & Co Tuna Eskilstuna Tuna frontplåt

Carl Johan Alvenius började sitt företagande som järnhandlare med Eskilstuna Järnhandel på Kungsgatan 4 år 1918. Men på ALCO står fimanamnet Alvenius & Co AB som användes för bilförsäljningsföretagen. Han hade agenturer för GM och ANA, men efter kriget i huvudsak för Scania-Vabis, alltså Volkswagen, då vid Kungsgatan 42-44. På Kungsgatan 42 låg på 50-talet Åke Larssons Cykelverkstad och tvärs över på andra sidan Kungsgatan startade Oscar Törnblom (se Kläm nedan).

Allright, G, John Gustafsson Velocipedfabrik

+ + + +
+ John Gustafsson hade på 1910-talet två butiker på vardera sidan av Köpmangatan som förutom velocipedfabrik inrymde musik- och pappershandel. Någon direkt fabrik var det nog inte utan mer en monteringsverkstad för den sportaffär som fanns på Köpmangatan 22. Sedan den tiden har numreringen på Köpmangatan ändrats helt och 22 motsvarar troligen nuvarande nr 21. Cykelmärken som såldes var Allright, i varje fall från början importerade från Tyskland, och G. Allright tillverkades av Fahrradwerke Georg Sorge & Co i Köln-Lindenthal som troligen "övertog" märkesnamnet från en firma i Coventry.

 

B.B och Eskil, Bröderna Birath

Bröderna Birath

+ + + +
Bröderna Birath

Det är inte känt när bröderna Birath startade sin cykelförsäljning, men det var troligen efter 1900. Översta bilden visar den första lokalen vid ån intill Rådhusbron och bilden ovan den som ersatte på samma plats. Snart kom automobilservice att bli den viktigare delen med bensinförsäljning och verkstad. Cyklarna kallades Eskil, men man sålde även billighetsmärket B.B. Ramarna köptes från Nymans i Uppsala. Verksamheten upphörde på 1950-talet några år efter att bilservicedelen sålts till Bilägarnas Inköpsförening (IC)..Tvärs över vid Rådhustorget låg Svengrens Järnhandel som också sålde cyklar runt sekelskiftet.

Curts, Curt Johansson

E.K.C. Erikssons & Karlssons Cykelverkstad

Eriksson & Karssons Cykelverkstad E.K.C. Ivar Eriksson

And. Ivar Eriksson, till vänster på bilden ovan, blev snart ensam ägare av cykelverkstaden som låg i hörnet Stensborgsgatan - Köpmangatan. Företaget fanns kvar på samma plats till sent 50-tal och sålde då Rex och Husqvarna cyklar. Bild från "Svenskarna och deras Velocipedeer" av Gert Ekström.

Eminent, Ekstein & Björhn

Eminent cyklar

Axel Björhn övertog ett företag som startats på 1880-talet som Westmans Verktygsfabrik. Han importerade cykeldelar från England och monterade cykeln Eminent enligt uppgift 1901-1904 men troligen både tidigare och senare. Annonsen ovan är i varje fall från 1900. Björhn var en mångsysslare som mest var inriktad på tillverkning av verktyg. Varumärket levde senare vidare som Eminentverktyg AB. Den fabrikslokal som Eminentverktyg byggde på Eskilstunavägen 5 i Torshälla kom senare att inrymma montering av Maraton cyklar.

Eskilco Eskilco A.B.

Eskilco AB

Eskilstuna, Leonard Johansson Velocipedfabrik

Leonard Johansson cykelfabrik

Eskilstuna äldre plåt Eskilstuna yngre plåt

Leonard Johansson Fabriks AB


Leonard Johansson, född 1869, startade "järnmanufaktur" i Eskilstuna 1892. Tre år senare började han tillverka cyklar i hyrda lokaler vid Nygatan 43 (Nygatan nr 176). Han hade köpt sin första cykel 1888 och hade redan då planer på cykeltillverkning. En hel del av delarna importerades från USA som fälgar av hickory och frihjulsnav från Atherton i Buffalo. Mest utmärkande för Eskilstuna är vevpartiet med den unika kedjekransen med solstrålemönster från Keim, även de i Buffalo. Senare tillverkades egna vevkransar, även för andra tillverkare. I tillverkningsprogrammet ingick även transportcyklar, invalidcyklar och "kapplöpare". Vid första tävlingen Hjälmaren Runt 1903 belades 1:a och 3:e plats av cyklister som tävlade på Eskilstuna.

1904 flyttades verksamheten till en köpt fabriksbyggnad vid Nyforstorget/Fabriksgatan (Källgatan 1). Efter Leonard Johanssons förtida död 1907 drevs företaget vidare av en svåger, verkmästaren och en bokhållare. Sedan disponenten sagt upp sig 1913 tillträdde sonen Nils Leonard som disponent endast 23 år gammal. Även syskonen kom att delta i skötseln ända fram till företaget upphörde 1968. Cyklar hade man slutat med redan 1917 men cykelkomponenter tillverkades även senare förutom annan järnmanufaktur som dörrstängare, sågar och elektriska strykjärn.

Esko Lundstedt & Carlsson

Esco Lundstedt & Carlsson Drottninggatan4 Eskilstuna

Lundstedt i firmanamnet var Edvin Lundstedt som hade cykelverkstad vid Drottninggatan 4. Han var en av stöttepelarna i IF Verdandi. Som aktiv brottare ledde han den sektionen, men basade även för cyklisterna. Cykelverkstaden fanns här fram till 60-talet då huset revs. Verksamheten flyttade då ett par kvarter bort på Rademachergatan till Kurirenhuset.

Gust. Landström

Gust. Landström Eskilstuna

Landström & Co Järnhandel hade sin försäljning vid Kungsgatan 17 (senare 19). I varje fall 1897 sålde han förutom Husqvarna bland annat tyska Anker från Bielefeld, mera känt för sina symaskiner.

H.Z. , Harald Zettervall

Harald Zettervall Eklången tog över Smides & Reparationsverkstaden efter smeden Udd. Antalet anställda var två. Firman tillverkade gummihjulsvagnar och sålde cyklar av märkena Husqvarna, Örnen och H.Z. som eget märke. De tillverkades av Ekströms Velocipedfabrik i Hallsberg med märket Ridax som startade 1910 och fanns kvar in på 1980-talet. Ridax hade en egen butik i Eskilstuna, Ekströms Cykel- och Sport (se nedan).

O. Lundberg

+

Eskilstunavapnet på frontplåten är i den äldre stilen från före 1937. Några uppgifter om Lundberg är inte kända.

Kläm, Oscar Törnblom

Kläm cykel Kläm Eskilstuna Kläm
Törnbloms cykelverkstad  

Företaget grundades av Erik Oscar Törnblom. Så småningom tog sönerna Erik och Emil Törnblom över rörelsen. Fastigheten på Bruksgatan 14 inköptes år 1900. Tidigare adress var Kungsgatan 43, hörnhuset mot Bruksgatan..Från starten bestod verksamheten av reparationer av cyklar, senare även hopmontering och försäljning under eget varunamn "Kläm", även märkning med Oscar Törnblom, Eskilstuna förekom. Från år 1944 bestod tillverkning av skruvmejslar och lykthållare. Höghjulingen av trä som prydde gaveln finns nu hos Eskilstuna museer. Oscar Törnblom drev även gamla varmbadhuset fram till slutet av 20-talet

L.L. , Larsson & Lundh

+

Enligt uppgift föregångare till City Cykel på Kyrkogatan 6.

Maraton, A.B. J. Benson

Bensonbolagen i Torshälla

John Bensson startade sitt företag AB J.Benson 1899 i Malmö. Cyklar såldes under namnen Diana, Diamant, Essess och något senare Marathon. Stavningen Marathon hängde med till början av 40-talet. J. Benssons Fabriks AB tillverkade motorer för lätta motorcyklar och senare mopeder under märket JB. När efterfrågan steg efter kriget övertog man Hadar Hallströms fabrik vid Tullgatan.

1979-80 flyttade hela verksamheten till tidigare Eminentverktygs lokaler i Torshälla inför rivningen av den gamla motorfabriken 1982. Där monterades redan tidigare cyklar parallellt med produktionen i Malmö baserat på komponenter från Monark-Crescent. MCB köpte företaget 1984. Monteringen i Torshälla pågick fram till 1987, mot slutet mer och mer som reservdelsdepå (J.Bensons Försäljnings AB) varefter bolaget likviderades. Under några år på 80-talet sålde man förutom de MCB-baserade modellerna även cyklar från National-Panasonic i Japan. Den tidigare cykelfabriken i Torshälla är nu bland annat konditori och gränsar till Ebelingmuseet som är värt ett besök.

Minett, Eskilstuna Norra Cykelverkstad Larsson & Carlsson

Minett Minett

Norra Cykelverkstaden Eskilstuna

Eskilstuna Norra Cykelverkstad låg enligt telefonkatalogen 1929 på Strandgatan 14. Efter ändringar av gatunummer motsvarar det nummer 6 i dag, dvs i hörnet mot Noachsgatan. Enligt uppgift togs cyklarna från Linköping, alltså Vega eller Gripen. 1959 togs verksamheten över av Arne Ellebro, Ellebro Cykel & Sport som låg på Storgatan 14 i hörnet till Törnerosgatan bara två kvarter därifrån.

Prior, Svenska Järn & Maskinkompaniet

Prior

Roy, E.S. Chorell

Roy ES Chorell E S Chorell 1902

chorells

Startades av Ernst Sigfrid Chorell 1889 vid Drottninggatan 4 (Nr. 288 Rådman Granbergs gård). Senare flyttade man till Kriebsensgatan 13. Den tidigare lokalen övertogs av C.A. Strengbohm och senare av Edvin Lundstedt. Verksamheten bestod av finmekanik och cykelreparationer med försäljning av Brennabor 1900, Senare började man tillverka skridskor och firmanamnet blev E S Chorells Skridskofabrik. 1904 började han sälja Hermes cyklar. Egna cyklar med märket Roy troligen från 1909. 1924 togs rörelsen över av Ernst Chorell och firmanamnet ändrades till E S Chorells Eftr, 1944 hade man 14 anställda

Första adressen för E.S.Chorell var Drottninggatan 4. Där startade även C.A. Strenghohm. Men gamla Eskilstunabor minns mest cykelverkstaden som Edvin Lundstedt (se ESCO ovan) drev där i många år.

 

Sport , Eskilstuna Sportmagasin. C.A. Strengbohm

Sportmagasinet 1895

I Eskilstunakuriren 1893 annonserade Strengbohm (Carl Arvid, f 1854) om Humber velocipeder. Det var innan firman blev Eskilstuna Sportmagasin. Adressen var då tomt 288 , Drottninggatan 4, mot Rademachergatan samma som för E.S.Chorell. Ganska snart (1896 ?) flyttade han till Drottninggatan 14, huset mot hörnet Smedjegatan men rätt snart till nr 16, hörnhuset tvärs över Smedjegatan.

Butiken ägdes senare av Hjalmar Anred. Sportmagasinet fanns på Drottninggatan 16 i varje fall fram till 1959. Från 60-talet fanns AB Eskilstuna Sportmagasin på Drottninggatan 12 med innehavare Olle Johansson. Det är osäkert om de sålde cyklar..

Sport Lyx
AH Cykelcentralen Arvid Hallefors (ägare Eskilstuna Sportmagasin efter Anred?)

Särenholm

Carl Särenholm 1900 +


Carl Särenholm, med adress Strandgatan 2 mot hörnet Klostergatan, står upptagen som reparatörer och säljare av velocipeder runt 1900. På 40-talet konstruerade Särenholms en kedjeväxel med två drev kallad ORK . Troligen serietillverkades den aldrig.


Wahli, Wadjim Lindqvist

Wahlii frontplåt

Wadjim (Wadde) Lindqvist, 1899-1983, startade bil- och cykelreparation i Mariefred. Han sålde cyklar under märket Wahli. På 30-talet flyttade han till Eskilstuna och drev Fuxens Cykel & Sport. Lokalerna fanns då i Fuxenhuset vid Järntorget i Nyfors som byggdes 1936.. Senare flyttade han till Nyforsgatan 3, i Royalhuset ett kvarter därifrån. Företaget fanns kvar in på 2000-talet med innehavare Gunnar Brand men nu på Skogstorpsvägen 33.

I Nyfors fanns även Velo Cykel, Eric Jansson på Svengrensgatan 21 och Cykel-Rune på Grindstugatan 7. Grindstugatan försvann 1971 i och med saneringen av Nyfors.

Fuxens Cykel o Sport

 

Vanadis och Solid, C.J. Molins Velocipedfabrik

Molins Vanadis Vanadis Eskilstuna

C. J. Molins Velocipedfabrik startade i Eskilstuna 1906 vid Köpmangatan 7. (Idag motsvarar det nr 64 efter omnumrering,) Cyklarna såldes under namnet Solid och senare Vanadis. Namnbytet kan ha föranletts av att det fanns fler än tio handlare som kallade sina cyklar Solid, men förutom Molins var det bara Stockholms Järnvaru AB som använde varumärket Vanadis. 31 Solid lär ha sålts före namnbytet. Ramarna tillverkades av delar som köptes av American Cycle Import senare omdöpt till Velocipedaktiebolaget Lindblad. Frihjulsnav var oftast engelska Eadie.

1907 konstruerade Molin den första "själfgående vagnen" i Sörmland och efter första världskriget blev intresset för automobilerna så stort att Molin beslutade sig för att satsa på bilsidan. Den egna cykeltillverkningen lades ner, men försäljningen av cyklar fortsatte ännu några år. Byggnationen av bussar och lastfordon flyttades 1940 till av Molins ägda f d Norra Stationen vid Västergatan. Den såldes 1954 till IC.

 

Andra tillverkare och säljare

Några mindre tillverkare av cykeldelar fanns också och en stor, nämligen C.E.Johansson med sina cykelkedjor. Företaget startades 1911 för att tillverka Johanssons mätutrustningar, främst den berömda kombinationsmåttsatsen (passbitarna). Till en början hyrde man en lokal vid Storgatan 21 (kallad "Peking"). Den numreringen är idag ändrad och motsvarar hörnet Storgatan - Vasbergsgatan i kvarteret Nomaden. Efter en stor försäljningsökning under första världskriget byggdes 1918 en för tiden jättelik industribyggnad vid Tullgatan i Eskilstuna. Men vid konjunkturens nedgång försattes företaget i likvidation 1924 och C.E. själv for till USA för att rädda tillverkningen där. Det slutade med att han sålde det amerikanska dotterbolaget till Ford. Under tiden kan man anta att man i Sverige sökte så mycket kompletterande verksamhet som möjligt för att få upp resultatet. Hur som helst startades tillverkning av cykelkedjor. Den första annons jag sett är från 1926. De kallades då "Johansson" (blå och gula) eller "Etuna" (enbart blåoxiderade). Det första cykelmärke som annonserade om C.E.J. kedjor var Crescent 1929 och sedan följde Union 1934. Men annars skrevs inte mycket om kedjornas ursprung i kataloger från slutet av 30-talet. CEJ kedjan blev i alla fall en stapelvara hos cykelhandlare och på 60-talet (?) övertogs tillverkningaen av Eskilstuna Fabriksaktiebolag som tillverkat kedjor för industrin sedan 1908. Fabrikslokalen låg vid Kungsgatan 44. Det är oklart när den tillverkingen lades ner, gissningsvis på 1980-talet.

+ +

Anchor Lås AB på Köpmangatan 1 tillverkade cykellås framåt 1980-talet. Företaget finns kvar, men gör inga cykellås längre.

C.G- Widlunds Smidesfabrik grundades 1911 i Nyfors. Tillverkade pakethållare för cyklar.

Verkstyg för cyklar tillverkades av ett flertal verkstäder, främst i Torshälla, Mest känd är Eminentverktyg,

 

På 1890-talet var velocipeden det nya, närmast att jämföra med persondatorn på 1990-talet. Agenter och tillverkare skickade gärna provcyklar och krediterna var förmånliga. Därför kom många handlare som normalt sysslade med andra varor att försöka sig på cykelförsäljning.

Rover cykel

Redan i början av 1890-talet kom cykelnyheterna till Eskilstuna. Dunlops tillverkning av luftringar var då bara ett par år gammal.

Björklund

Bobergs

Elekstriska affären

Henriksson

Styria 1900

De flesta cykelhandlare hade adresser centralt i staden, men Slottsgatan var år 1900 lite i utkanten av Eskilstuna, i närheten av Slottsskolan liksom Kyrkogårdsgatan där J.M. Karlsson, nedan, höll till.

Stoewers Greif

H Sylven

H. Sylvén Kol- & Materialaffär startade 1888. Cykelförsäljningen vid gård 226 låg snett över gatan mot Strengbohms Sportmagasin. Senare flyttade man till Kriebsensgatan 12 i hörnet mot Nygatan inom samma kvarter. Troligeln låg kolgården och den tyngre verksamheten, med skördemaskiner t ex på annan plats. 1902 var firmanamnet Sylvén & Co, Gust. Sylvén j:or. Man sålde en tid Standard velocipeder, troligen amerikanska.

Carl Hedqvist

Carl Hedqvist, Drottninggatan 13, velocipedhandlare runt sekelskiftet. Adressen är samma som H.Sylvén. Troligen övertog man lokalerna när Sylvén flyttade. Kayser tillverkades av Gebr. Kayser AG, Kaiserslautern, som senare gick samman med Gritzner som även de tillverkade cyklar och symaskiner och på 50-talet blev uppköpta av Pfaff.

Caspar Gellertz

Annons från 1898. Caspar Gellertz står i personregister från 1896 som bokhållare med adress Klosterström där Munktells Verkstad låg. Styria och andra österrikiska och tyska märken var populära på 1890-talet men hade svårt att konkurrera med billiga amerikanska cyklar som översvämmade marknaden mot slutet av årtiondet. En orsak till det var kraschen i cykelbranschen i USA på grund av överproduktion och snabbt vikande efterfrågan. Då dumpades cyklar till låga priser i Europa.

Styria Monitor

Hadar Hallströms Knivfabrik låg vid Tullgatan. Byggnaden köptes senare av J. Benson och där tillverkades på 40-50-talen JB-motorn som satt i lättare motorcyklar.

The Crown 1899

Annons i Eskilstunakuriren 1899. Kungsgatan 31 ligger mitt emot det som idag är Cityvaruhuset. Troligen höll han till "in på gården" där det fanns flera mindre byggnader lämpliga för hantverkare. The Crown tillverkades av The Monarch Cycle Co i Chicago.

Carl Silén

Carl Silén som år 1900 var beläget på Köpmangatan tillhörde inte de handlare som naturligt skulle slå sig på cyklar. Specerivaror, tobak, delikatesser, fotogen och andra varor i den kategorin tillhörde det normala sortimentet. Velocipeder blev också en ganska kort parentes för Silén.

Svenska Velocipedfabriks-Aktiebolaget i Landskrona var år 1900 nystartat och sålde cyklarna under flera namn. Senare ändrades firmanamnet till Allmänna Velocipedförsäljnings AB och cyklarna kallades vanligen Allvelo.

Carl Silén fanns kvar som speceri- och livsmedelshandlare fram till 1970-talet, under senare år vid Fristadstorget.

Cykelverkstäder och säljare under senare 1900-tal

Arvidssons Motor

Arvidssons Motor

Torsten Arvidsson, Kungsgatan 40, var egentligen mer specialiserad på motorcyklar, men sålde även Monark cyklar. Tidigare fanns man i det på bilden rivna grannhuset till vänster. Längst till vänsteri bild syns gaveln på Alvenius & Co.

Carl Petterssons Cykel & Sport

Carl Petterrssons Cykel & Sport

Carl Pettersson med adress Kungsgatan 5 var en liten lokal som på bilden anas under Monark-skylten. Han sålde även modellbyggsatser från Sven Wenzel och Sigurd Isacsson bland annat. Tvärs över gatan ses Eskilstuna Järnhandel med cykelmärket Tuna som sammanförts med Alco högst upp på sidan. Inne på gården i samma kvarter hade man verkstad som senare övertogs av Carl Pettersson och efter flera ägarbyten finns där än i dag City Cykel och Serviceverkstad, sedan tidigt 60-tal med adress Kyrkogatan 6. En av de tidigare ägarna kan ha varit Larsson & Lund med märket L.L. (se ovan).

Ekströms - Ridax

Ekströms Cykel Ridax

I telefonkataloger på 1950-talet står AB A.Ekströms Velocipedfabrik, Filial, Kungsgatan 21. Föreståndare R. Ekström. Albin Ekstrröm startade "Welociped-värkstad" i Hallsberg 1910 där han tillverkade märket Ridax. Företaget expanderade raskt och Albin bildade filialer för att sysselsätta de tre sönerna. I Eskilstuna fick Roland Ekström ta hand om verksamheten. Företaget såldes i början av 80-talet och gick en tid därefter i konkurs.

Ellebro Cykel & Sport

Ellebro Cykel

Arne Ellebro, Storgatan 14 (i hörnet mot Törnerosgatan).. När Eskilstuna Norra Cykelverkstad togs över 1959 kallades Strandgatan 6 filial. När huset på bilden revs på 60-talet flyttade man snett över gatan till en tidigare livsmedelsaffär.

Edvin Lundstedt har jag skrivit om ovan.

Tunafors Cykelaffär

Tunafors Cykelverkstad

Startades på 20-talet av Gunnar Pettersson och togs senare över av K.I. Svensson, kallad "Cykelputte" som drev rörelsen ända in i vårt århundrade.

Östermalms Cykelverkstad

Startades 1943 av Olov Tjulin som Firma O. Tjulins Cykel- & Sportaffär.

 

 
 
Back