cykelhobby.com

Crescent racer modell 92320

Crescent 1968
Detta välbevarade exemplar av 92320 från 1968 ägdes ursprungligen av Stig Blom, välkänd bland annat som 6-dagarscyklist

Click here for an English version of this page

1963 - 1980

Under förra seklets första hälft var troligen Crescent det vanligaste märket bland tävlingscyklister. När det sammanslagna bolaget Monark-Crescent började planera en modern racercykel efter sammanslagningen på hösten 1960, kom först modell 207-208 men den var föråldrad redan från början. Försäljningen gick trögt och de såldes parallellt med 319-320 under flera år på 60-talet.

Specialracer modell 62 Ur katalog juni 1962: "Specialracer modell 62" var troligen ett prov mellan 207-208 och 319-320. Kan vara byggd av Crescent i Danmark (Nordisk Cyklefabrik). Ramen har Simplex gaffeländar men inte Prugnat muffar som 207-208 eller Nervex som senare 320, troligen Cinelli.

Crescent 59

Crescent på utställning i Frankrike 1959. Prugnat muffar som ser ut att vara kromade. Styrlager av fransk typ, troligen Stronglight

MCB styrlager

 

Den typ av styrlager som användes på Nervex-ramar på 60-talet och även på andra utom 320 som senare utrustades med Campagnolo med standardmåttet 25,4 x 24 g (och 3TTT styrstam).

Nervex dekal

1963 lancerades därefter en helt modern modell enligt utländska förebilder. Till den användes en ramsats med Reynolds berömda 531, muffar från Nervex (senare Dubois), Nervex (senare Agrati) vevlagerhylsa och bakgaffeländar från Campagnolo. Men undantag förekom, så t ex byggdes Crescents ramar i början med Simplex gaffeländar för att passa Simplex bakväxel. Ramen behöll i stort samma mått och uppbyggnad fram till och med 1980 då den nya modellen kom, förutom att ramvinklarna ändrades. Nära nog alla ramar löddes av först Sven Gustafsson och senare Lasse Berg. Cirka 1000 ramar tillverkades varje år varav hälften såldes som Monark.

Benämningen på de olika modellerna är något förbryllande. 92320 kallas, åtminstone i senare broschyrer, Super Continental och 92319 Continental. I annan reklam används namnet 320 Pepita Special. I USA har alla modeller med Nervexmuffar tydligen konsekvent kallats Crescent Pepita. (Professional De Luxe 320, Professional Competition 318 (även med Vitusrör), Professional Extra 317 och Professional 316.)   

På en del amerikanska sajter har förekommit sura kommentarer om konstruktion och byggkvalitet på dessa ramar. Uppbyggda har de en viss överlappning, d v s med vevarmen i främre läget kommer foten att hindra större styrutslag. Detta är i huvudsak ett problem för oerfarna cyklister och om man i stället ökar ramlängden fram och/eller ökar gaffellutningen får det negativa konsekvenser bl.a. på viktfördelningen. När det gäller finishen på ramarna är de förvisso skiftande, men det gäller i lika hög grad franska och italienska ramar från samma tidsperiod. De är gjorda för att cykla på, inte som utställningsföremål. Dessutom har de genom åren visat sig hålla ihop utan problem.

Under 60 och 70-talen var ungefär hälften av försäljningen Crescent orange och hälften Monark blå. Själva ramarna var identiska men till en början användes förutom olika gaffeländar även framgafflar av olika utförande.Toppmodellen 92320 var till en början Simplex-utrustad, men hade senare Campagnolo, från 1967 Nuovo Record-gruppen, utom bromsarna som vanligen var Mafac Racer centrumdragna. Från ungefär 1973 gick man över till Campagnolo bromsar och styrstam från 3ttt. Cykeln på bilden ovan av 1968 års modell har växelreglage på styrändarna, en populär utrustningsdetalj vid denna tid.

+

Early 320 model
Den här tidiga varianten "Pepita Special" med Simplex utrustning är från 1963. Det var först senare som Campagnolo blev standard på Crescent medan den var det från början på motsvarande modell av Monark. Monark använde Record bakväxel och den förekom säkert också på Crescent, men det var först när Nuovo Record kom 1967 som den blev standard på 320. Bromsarna är Mafac märkta DURAL FORGE. Kromade gafflar kunde fås mot extrabeställning, men egentligen skall överdelen på framgaffeln vara lackerad. Gaffelkronan är den äldre modell som användes på Crescent i början av 60-talet. Bakväxeln är av typ JUY 61 Export, en av de första parallellogramkonstruktionerna som Simplex sålde och gaffeländar är även de Simplex. Styre och styrstam är belgiska Titan. Det är svårt att se detaljer i samtida broschyrer och sparsamt med specifikationer, men det verkar som om man 1962-63 använde gamla bilder på föregående modell med det helsmidda vevpartiet. Möjligen såldes även detta utförande parallellt under 1962-64.
+ + +
Crescent tidig 60-tal
Foto: Peter Söderlund
En intressant tidig variant med Campagnolo gaffeländar och Gran Sport växel. Den helkromade framgaffeln är av Monark-typ.

>Min f.d. 320 och min nuvarande 320

>Conny Karlssons Super Continental från 1976

>320-modellen 1981-1985

 > fortsättning på sidan om 92320- Eddy Merckx

> hur man kan skilja olika årsmodeller

Historien om Sveriges mest sålda racercykel har stora luckor och frågetecken. En hel del uppgifter har jag hämtat från Mats Andreassons utmärkta artikel i Nostalgia nr 7/8 2001. Jag försöker uppdatera allteftersom fler fakta blir kända och där har jag hjälp av Torbjörn Ericsson, Peter Calås m.fl. Det finns en lista på Pepitamodeller på Cykelhistoriska Föreninges hemsida.

<< startsidan | < svenska cyklar